Oikeuspalvelut ja oikeusturva

Vammaisten henkilöiden oikeudet pohjautuvat perus- ja ihmisoikeuksiin.

Lähtökohtaisesti vammaisilla ihmisillä on kaikki samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä. Tarpeen vaatiessa vammaisten ihmisten oikeudet turvataan erityislainsäädännöllä.

Jäsenenä saat tarvittaessa korvaamatonta oikeusapua ja oikeusneuvontaa.

https://www.invalidiliitto.fi/tietoa/vammaisten-oikeudet