Liity jäseneksi

Jäsenmaksu on ainoastaan 10€ vuodessa. Pienellä summalla saat itsellesi sekä Kyrönmaan invalidien paikallisen että Invalidiliiton valtakunnallisen tuen ja ainutlaatuisen asiantuntemuksen. Kannatusjäsenyys maksaa niin ikään 10€ vuodessa.

Jäsenhakemus

Kysy lisää

Puheenjohtaja
Kai Lehtimäki
puh. 040 725 2052
puheenjohtaja.kyronmaaninvalidit@hotmail.com